Møterett for Høyesterett

Advokat Even Rønvik har møterett for Høyesterett siden 1992.